69. Spotkanie – Neural ODE

Spotkanie MLGdańsk 19 sierpnia odbyło się gościnnie w progach Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawej prelekcji Piotra Lewandowskiego. Przedstawił on nam koncepcję Neural Ordinary Differential Equations (Neural ODE).

Jest to koncept budowania sieci neuronowych, w którym definiujemy je właśnie jako zwyczajne równanie różniczkowe, dzięki temu możemy użyć istniejącej teorii ODE (oraz solverów) do aproksymowania funkcji. W tym podejściu sieć nie ma postaci dyskretnych warstw, a raczej sieć jest ciągłą funkcją.

Prezentacja Piotra oraz notebooki są dostępne pod adresem: https://github.com/navaro1/neural_ode_presentation

Artykuł traktujący o Neural ODE: https://arxiv.org/abs/1806.07366

Następne spotkanie grupy, już wkrótce! Zapraszamy.