57. spotkanie MLGdańsk – dyskusja: AIBay i MLGdańsk

Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2019.

Krzysztof Czarnowski zrelacjonował nam spotkanie inauguracyjne Klubu AI Bay na PG, które odbyło się 18 stycznia.

Dyskutowaliśmy również nad naszymi pomysłami dotyczącymi współpracy MLGdańsk i AIBay (’testing facility’ , szkolenia dla nauczycieli). Więcej informacji na ten temat wkrótce!

Następne spotkanie MLGdańsk odbędzie się 18 lutego, zapraszamy!

56. spotkanie MLGdańsk – relacja z konferencji „PL in ML” / Inicjatywa AIBay

Nasze pierwsze spotkanie w 2019 roku odbyło się 7 stycznia.

Pierwszym prelegentem był Sebastian Cygert, który przedstawił nam swoją relację z konferencji „PL in ML”, w której uczestniczył. Konferencja ta odbyła się w dnich 14-17 grudnia 2018 roku w Warszawie.

W drugiej części spotkania, naszym gościem był Pan Robert Bajko z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. Przedstawił on nam ideę właśnie formującego się na Politechnice klubu AIBay – Zatoka Sztucznej Inteligencji.

Jako organizacja MLGdańsk zostaliśmy zaproszeni do udziału w spotkaniu inaugurującym pracę AIBay 17 stycznia, oraz do współpracy w ramach formującego się AIBay hub-u.

Nasze kolejne spotkanie odbędzie się za dwa tygodnie – 21 stycznia. Serdecznie zapraszamy!