58. spotkanie MLGdańsk – DySkusja i Plany – projekt edukacyjny

Spotkanie odbyło się 18 lutego 2019. Tym razem, gościnnie spotkaliśmy się w jednej z sal wydziału EiA PG.

Spotkanie wykorzystaliśmy na dyskusję, której pierwszym punktem były nasze plany oraz spotrzeżenia na temat kierunków rozwoju grupy MLGdańsk.

Podsumowaniem pomysłów, jest strona Informacje dla prelegentów. Serdecznie zapraszamy prelegentów do zgłaszania się!

Kolejnym punktem dyskusji był projekt edukacyjny. Z dużym prawdopodobieństwem, weźmiemy udział w projekcie AI Bay i Centrum Kształcenia Nauczycieli. Projekt jest skierowany do nauczycieli informatyki z województwa pomorskiego, których chcemy zachęcić do realizacji w swoich szkołach zajęć ze Sztucznej Inteligencji. Dokładna jego formuła i zakres będzie ustalona wspólnie przez zainteresowane strony (CEN/MLGdańsk/AIBay). Więcej informacji – wkrótce.