Zapowiedź – 96. spotkanie [ONLINE] – MLOps: Data Science End to End

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ONLINE w 96. spotkaniu grupy MLGdańsk.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 30.11.2020, godz. 18:00

link do Jitsi: https://meet.jit.si/MLGdansk_30112020_nb96
(uwaga: na każde spotkanie mamy nowy link!)

Prelegentem będzie Amadeusz Lisiecki (https://www.linkedin.com/in/amadeusz-lisiecki-5a521840/)

Temat prelekcji to: MLOps: Data Science End to End

Opis prelekcji:
Przyjrzymy się pracy Data Scientistów nad środowiskami produkcyjnymi, zgłębiając napotykane przez nich problemy. Dowiemy się jakie procesy i narzędzia, mające rozwiązywać te problemy, kryją się za praktyką MLOps, którą starają się wdrażać duże organizacje.

Serdecznie zapraszamy!

95. spotkanie [ONLINE] – EY Document Intelligence – NLP Solutions

Spotkanie MLGdańsk #95 odbyło się online 16 listopada 2020r.

Prelegentem był Adam Karwan (https://www.linkedin.com/in/akarwan), pracujący w EY GDS Poland w Warszawie.

Temat przedstawionej prelekcji to „EY Document Intelligence – NLP Solutions”.

Adam rozpoczął od przedstawienia EY oraz inicjatyw i projektów dotyczących sztucznej inteligencji w firmie.

Głównym tematem prezentacji było rozwiązanie EY Document Intelligence, służące do przetwarzania dokumentów oraz automatycznej klasyfikacji ich treści. Adam opisał architekturę systemu, oraz niektóre algorytmy opracowane przez inżynierów EY, które mają usprawnić analizę dokumentów. Algorytmy te, w szczególności polepszają jakość procesu OCR.

Następnie, zobaczyliśmy demo systemu oraz posłuchaliśmy o procesie anotacji dokumentów w celu stworzenia zbioru uczącego.

Na koniec Adam przybliżył nam ideę programu Trusted AI. Jest to sposób na prowadzenie projektów AI wdrażany przez EY. Proces ten ma zapewnić zintegrowane podejście do oceny, kwantyfikacji i monitorowania wpływu i wiarygodności systemów opartych o sztuczną inteligencję.

Prelekcja ta była przedstawiona też na konferencji Ghost Day (https://ghostday.pl)

Dodatkowe materiały:

Zapowiedź – 95. spotkanie [ONLINE] – EY Document Intelligence – NLP Solutions

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ONLINE w 95. spotkaniu grupy MLGdańsk.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 16.11.2020, godz. 18:00

link do Jitsi: https://meet.jit.si/MLGdansk_16112020_nb95
(uwaga: na każde spotkanie mamy nowy link!)

Prelegentem będzie Adam Karwan (https://www.linkedin.com/in/akarwan/)

Temat prelekcji to: EY Document Intelligence – NLP Solutions

Opis prelekcji:
Information extraction from a huge number of documents is a challenging task. Documents are in multiple formats such as textual, tabular, layout template e.g. invoices and tax forms. In companies very often people have to deal with scans containing additional noise and distortions. Therefore, automating is important for improving reading and interpreting large volumes of textual and numerical data. The presentation will touch areas of computer vision and natural language processes applications and solutions that speed up document processing.

Serdecznie zapraszamy!