MLGdańsk #147 – Performance bounds for PHQ models

Spotkanie MLGdańsk #147 odbędzie się w poniedziałek 18.03.2024 ONLINE 📅

Prelegentem będzie Robert Różański, PhD

Temat:
💡 Performance bounds for PHQ models

Parę słów o prelekcji od Prelegenta:
📑 Podczas prezentacji omówię swój niedawno opublikowany artykuł, w którym opisuję jak można lepiej oceniać jakość modeli depresji opartych na samoocenie stanu psychicznego – ankiety PHQ (Patient Health Questionnaire).

Link do artykułu Roberta:
https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/bibm/2023/10385617/1TOblL3tnHi

Link do spotkania:
https://meet.jit.si/mlgdansk147_2024.03.18

⚡ Serdecznie zapraszamy! ⚡