Zapowiedź – 79. Spotkanie – Wykrywanie raka jajnika z wykorzystaniem rozpoznawania obrazów

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek (27.01) o 18:00.

Prelegentem będzie Krzysztof Pastuszak, a temat wystąpienia to Wykrywanie raka jajnika z wykorzystaniem rozpoznawania obrazów

Parę słów od Prelegenta:
Rak jajnika charakteryzuje się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością, w znacznym stopniu spowodowaną późnym wykryciem. Brakuje metod umożliwiających wykrycie choroby na wczesnym etapie z zapewnieniem odpowiednich czułości i specyficzności. Poszukując bardziej precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, zbadaliśmy profile ekspresji Tumor-Educated Platelets (TEPs). Profile ekspresji płytek krwi zostały użyte do zbudowania dwuwymiarowych obrazów, w których każdy piksel odpowiadał wybranemu genowi.

Zastosowaliśmy następnie rozpoznawanie obrazów z użyciem głębokich sieci neuronowych do wykrycia próbek pochodzących od chorych pacjentów. Działanie modelu porównaliśmy z wynikami uzyskanymi za pomocą klasycznych metod uczenia maszynowego, takich jak lasy losowe, czy SVM. Wstępne wyniki wyglądają obiecująco, metoda oparta o rozpoznawanie obrazów wydaje się oferować najwyższą czułość przy zachowaniu wysokiej specyficzności.

UWAGA
Tym razem spotykamy się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Collegium Biomedicum, ul. Dębinki 1), w Instytucie Biotechnologii Medycznej.

Jak dotrzeć na miejsce spotkania:

  • SKMką – przystanki Stocznia i Politechnika są najbliżej
  • tramwajem (przystanek Uniwersytet Medyczny).
  • samochodem – niedaleko budynku jest parking, który przez ostatnie kilka miesięcy nie był zamknięty, ale podobno mają plan uruchomić ponownie szlaban, więc kto wie. Można też parkować przy drogach dojazdowych (np. Tuwima, Wrońskiego czy Śniadeckich).

Po wejściu do budynku (po dużych schodach) kierujcie się prosto do końca korytarza. Na końcu, po lewej stronie, będzie kładka/łącznik biegnąca do drugiego budynku – w nim się spotykamy.

mapka: https://osm.org/go/0PMbqwSHV-?layers=N

Serdecznie zapraszamy!

Zapowiedź – 78. Spotkanie – A Probabilistic U-Net for Segmentation of Ambiguous Images

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w Nowym Roku.
Odbędzie się ono w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. o 18.oo w sali 106 ETI PG.

Prelegentem będzie Sebastian Cygert.

Prelekcja będzie dotyczyć artykułu „A Probabilistic U-Net for Segmentation of Ambiguous Images”.

W artykule rozważana jest segmentacja obrazów medycznych w sytuacji gdy eksperci (ground truth) są ze sobą niezgodni. Proponowany jest generatywny algorytm oparty o Conditional Variational Autoencoder, który zwraca kilka spójnych możliwych interpretacji danego obrazu.

Na koniec prelegent wspomni również o podobnych eksperymentach i artykułach.

Serdecznie zapraszamy!