Zapowiedź – 78. Spotkanie – A Probabilistic U-Net for Segmentation of Ambiguous Images

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie w Nowym Roku.
Odbędzie się ono w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. o 18.oo w sali 106 ETI PG.

Prelegentem będzie Sebastian Cygert.

Prelekcja będzie dotyczyć artykułu „A Probabilistic U-Net for Segmentation of Ambiguous Images”.

W artykule rozważana jest segmentacja obrazów medycznych w sytuacji gdy eksperci (ground truth) są ze sobą niezgodni. Proponowany jest generatywny algorytm oparty o Conditional Variational Autoencoder, który zwraca kilka spójnych możliwych interpretacji danego obrazu.

Na koniec prelegent wspomni również o podobnych eksperymentach i artykułach.

Serdecznie zapraszamy!