Zapowiedź – 91. spotkanie [ONLINE] – Pakiet 'platypus’ – detekcja obiektów i segmentacja obrazów w R w kilku linijkach kodu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ONLINE w 91. spotkaniu grupy MLGdańsk.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 07.09.2020, godz. 18:00

pokój Skype: https://join.skype.com/fxzDy3YGs8qU
(uwaga: na każde spotkanie mamy nowy link!)

Prelegentem będzie Michał Maj
(https://www.linkedin.com/in/michal-maj116/)

Temat prelekcji to: Pakiet 'platypus’ – detekcja obiektów i segmentacja obrazów w R w kilku linijkach kodu

Kilka słów od Prelegenta:
’platypus’ jest moim pierwszym większym projektem Deep Learningowym.

Podczas prezentacji opowiem o detekcji obiektów z YOLOv3, segmentacji obrazu z U-Net oraz pokażę przykłady wykorzystania „platypus” w medycynie.

Info o projekcie można znaleźć tu: https://github.com/maju116/platypus

Serdecznie zapraszamy!