Zapowiedź – 89. Spotkanie [ONLINE] – GeoTrackNet – A Maritime Anomaly Detector using Neural Nets

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa ONLINE w 89. spotkaniu grupy MLGdańsk.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 29.06.2020, godz. 18:00

pokój Skype: https://join.skype.com/dSioHjvZ9Fuj
(uwaga: na każde spotkanie mamy nowy link!)

Prelegentem będzie Tadeusz Balcer (DNV GL)

Temat prelekcji to: GeoTrackNet – A Maritime Anomaly Detector using Probabilistic Neural Network Representation of AIS Tracks and A Contrario Detection

Kilka słów od Prelegenta:
Na prezentacji omówię artykuł z arXiv „GeoTrackNet – A Maritime Anomaly Detector (…)” (link – https://arxiv.org/pdf/1912.00682.pdf). Autorzy prawdopodobnie jako pierwsi do wykrywania anomalii w ruchu statków wykorzystali głębokie sieci neuronowe.

Opowiem trochę o sieciach VRNN (Variational Recurrent Neural Network), zaproponowanej przez nich architekturze jak i o specyfice danych dotyczących ruchu statków.

Serdecznie zapraszamy!