Zapowiedź – 80. Spotkanie – Algorytmy uczenia self-supervised w przetwarzaniu obrazów

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkanie w poniedziałek 10 lutego 2020, odbędzie się ono o 18.oo w sali 106 ETI PG.

Prelegentem będzie Arkadiusz Kwasigroch.

Temat prelekcji to: Algorytmy uczenia self-supervised w przetwarzaniu obrazów

W jaki sposób wykorzystać w pełni dane, które posiadamy? Jak wykorzystać w uczeniu obrazy, które nie posiadają przypisanych etykiet?

Odpowiedzią na to pytanie mogą być właśnie algorytmy uczenia typu self-supervised. Jest to rodzina metod, które można wykorzystać w celu poprawienia dokładności klasyfikatora wykorzystując nieoznaczone dane.

W prezentacji przedstawiona zostanie ogólna idea algorytmów, sposób ich działania oraz przykłady zastosowania.

Dowiecie się również jaka jest różnica pomiędzy metodami uczenia typu supervised, self-supervised, semi-supervised, weakly-supervised i unsupervised.

Serdecznie zapraszamy!