Zapowiedź – 75. Spotkanie – Przetwarzanie sygnału w interfejsach mózg-komputer. Perspektywy i ograniczenia.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkanie w poniedziałek 18 listopada 2019, odbędzie się ono o 18.oo w sali 106 ETI PG.

Naszym gościem i prelegentem będzie dr Dariusz Zapała, pracownik Perception & Cognition Lab KUL –  oraz Chief Scientific Officer w firmie BioVR

Temat prelekcji to: Przetwarzanie sygnału w interfejsach mózg-komputer. Perspektywy i ograniczenia.

Parę słów od prelegenta:
Interfejsy mózg-komputer (ang. brain-computer interfaces; BCI) to systemy umożliwiające kontrolę zewnętrznych urządzeń i aplikacji bez pośrednictwa mięśni. Istnieje szereg technik umożliwiających odczytywanie aktywności centralnego układu nerwowego i zamianę rejestrowanego sygnału na reakcje, m in. protez kończyn, egzoszkieletów, wózków inwalidzkich lub programów ułatwiających komunikację osobom niepełnosprawnym. Jednocześnie, pomimo że BCI rozwijane są intensywnie od niemal 30 lat to komunikacja mózg-komputer jest wciąż ograniczona głównie do zastosowań badawczych i cechuje ją niska efektywność w przekazywaniu informacji, sięgająca kilku bitów na minutę. Podczas spotkania postaram się przybliżyć główne ograniczenia obecnie stosowany rozwiązań w zakresie rejestracji i przetwarzania sygnału w BCI. Spróbuję również przedstawić, jakie technologie mogą przyczynić się do poprawy skuteczności i dostępności interfejsów mózg-komputer w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy!