93. Spotkanie [ONLINE] – A Framework for Understanding Unintended Consequences of Machine Learning

Nasze 93. spotkanie odbyło się online 5 października 2020 r.

Prelegentem był Robert Różański, który zreferował artykuł Harini Suresh’a i Johna V. Guttag’a „A Framework for Understanding Unintended Consequences of Machine Learning” (link).

Artykuł przedstawia model procesu budowania, ewaluacji i wdrażania modeli ML, skupiający się na potencjalnych źródłach niezamierzonych negatywnych konsekwencji, np. „algorythmic bias”.

Model ten ma ułatwić analizę ww. procesów pod kątem konsekwencji oraz dostarczyć wspólnych ram do opisu konkretnych problemów i rozwiązań. Ma on też ułatwić identyfikację elementów procesów, które można zmodyfikować aby poradzić sobie z różnymi niezamierzonymi konsekwencjami.

Prezentacja ze spotkania dostępna jest pod tym linkiem.

Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne spotkania!