89. spotkanie MLGdańsk – A Maritime Anomaly Detector using Neural Nets

Nasze 89. spotkaniu odbyło się online 29 czerwca 2020 r.

Prelegentem był Tadeusz Balcer z firmy DNV GL – firma ta działa jako towarzystwo klasyfikacyjne w branży morskiej oraz akredytowana jednostka certyfikująca w innych branżach.

Przedstawiona została prezentacja pt.: “GeoTrackNet – A Maritime Anomaly Detector using Probabilistic Neural Network Representation of AIS Tracks and A Contrario Detection”. Tytuł prelekcji to również tytuł publikacji, którą omawiał Tadeusz. Rozwiązanie przedstawione w artykule wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do wykrywania anomalii w ruchu statków na morzu.

Prezentacja zaczęła się od omówienia systemu AIS (Automatic Identification System), który wykorzystywany jest przez statki do nadawania informacji takich jak położenie, prędkość, nazwa statku czy port docelowy. Tadeusz szeroko omówił zastosowanie systemu oraz wymogi w stosowaniu systemu na statkach. Omówił kwestie techniczne oraz nowe rozwiązania takie jak satelitarny AIS.

Główna część prelekcji została poświęcona omówieniu systemu, opartego o sieci neuronowe. Omówione zostały dane wykorzystane w uczeniu sieci. Zaprezentowane został sposób reprezentacji wejścia, który zawierał informacje o położeniu, prędkości oraz kursie statków. Następnie omówiona została architektura oparta o rekurencyjne sieci neuronowe LSTM z zastosowaniem podejścia wariacyjnego (Variational Recurrent Neural Network).

W ostatniej części prezentacji omówione zostały wyniki, w szczególności interpretacja anomalii w ruchu statków znalezionych przez system. Tadeusz zaprezentował porównanie systemu z tymi opartymi o klasyczne algorytmy. Pokazał również ciekawe przypadki w działaniu systemu – np. wykrycie kutra rybackiego pływającego w nieregularny sposób w celu poszukiwania ryb.

Na koniec spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja na temat omawianego problemu oraz ogólnie branży morskiej, podczas której nasz prelegent przedstawił wiele ciekawostek związanych z jego pracą zawodową.

Prezentacja ze spotkania jest dostępna tutaj: https://github.com/mlgdansk/meetings/tree/master/MLGdansk89

Materiały uzupełniające:

Serdecznie zapraszamy na nasze kolejne spotkania!