88. spotkanie MLGdańsk – Introduction to causal discovery and inference

Spotkanie odbyło się 15.06.2020 online poprzez Skype.

Na spotkaniu wysłuchaliśmy prelekcji Roberta Różańskiego pod tytułem „Introduction to causal discovery and inference„.

Prelegent omówił podstawowe zagadnienia związane z budowaniem modeli przyczynowo-skutkowych na podstawie danych obserwacyjnych oraz przewidywaniem efektów interwencji.

W pierwszej części wyjaśnił główne problemy związane z traktowaniem tradycyjnych modeli statystycznych lub ML jako modeli przyczynowo-skutkowych. Następnie omówił związki między założeniami dotyczącymi badanego systemu a tym, co możemy powiedzieć o jego strukturze na podstawie danych obserwacyjnych.

Druga część prezentacji była poświęcona przewidywaniu efektów
interwencji. Robert omówił kryteria doboru zmiennych „backdoor” i
„frontdoor” oraz wykorzystanie zmiennych instrumentalnych. Omówił również podstawowe metody estymacji efektów: stratyfikację, „matching”, modelowanie mechanizmu przypisywania interwencji oraz modelowanie powierzchni reakcji.

Prezentacja, wraz z bibliografią jest dostępna tutaj:
https://github.com/mlgdansk/meetings/blob/master/MLGdansk88_2020.06.15_RobertRozanski_CasualDiscoveryAndInference.pdf

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania MLGdańsk!