85. spotkanie MLGdańsk – Omówienie procesu patentowego i algorytmu optymalizacji drzew decyzyjnych

Nasze 85. spotkanie odbyło się 20.04.20 online poprzez Skype. #zostańwdomu #walczymyzcovid19

Prelegentem był Adam Karwan, który przedstawił prezentację pt. „Omówienie procesu patentowego i algorytmu optymalizacji drzew decyzyjnych

W pierwszej części spotkania Adam przedstawił problem biznesowy z jakim musiał się zmierzyć w firmie Groupon. Szukał sposobu na usprawnienie pracy operatorów helpdesk i skrócenie czasu obsługi klienta.

Pracowników działu helpdesk wspomaga system, który podpowiada jakie pytania należy zadać klientowi. Strukturą danych dobrze nadającą się do uporządkowania kolejności pytań jest drzewo decyzyjne, gdzie wierzchołkami są pytania, a przejścia między wierzchołkami zależne są od odpowiedzi klienta.

Operator podczas rozmowy z klientem dokonuje eksploracji takiego drzewa. Struktura drzewa, a więc kolejność zadawania pytań ma bardzo duży wpływ na czas obsługi. Adam wraz z grupą zaproponował rozwiązanie optymalizujące drzewo decyzyjne, które umożliwia takie ułożenie pytań w drzewie, aby czas obsługi był jak najkrótszy. Rozwiązanie to zostało zgłoszone do opatentowania.

Treść wniosku patentowego dostępna jest tutaj: https://patents.justia.com/patent/20200081934

Drugą częścią spotkania było omówienie czym jest patent oraz procedury uzyskania patentu. Adam opowiedział dlaczego warto patentować oraz jakie korzyści niesie patent dla firmy jak i wynalazcy. Następnie na przykładzie omówionego wcześniej rozwiązania, dokonał omówienia procedur jakie należy przejść aby uzyskać patent – od pomysłu, przez konsultację z prawnikami, aż po uzyskanie patentu.

Na koniec odbyła się długa dyskusja, w której uczestnicy spotkania mający doświadczenie z procesem patentowym wymienili swoje doświadczenia. Adam omówił dodatkowo dwa inne patenty związane z branżą lotniczą, których był współautorem.

Prezentacja ze spotkania ukaże się wkrótce na naszym repozytorium Github.

Zapraszamy na kolejne spotkania!