65. spotkanie MLGdańsk – Komputery Kwantowe i Uczenie Maszynowe

Spotkanie odbyło się 24.06.2019. Tym razem, naszym gościem był Piotr Ćwikliński, który przedstawił nam bardzo ciekawą prelekcję na temat komputerów kwantowych pod tytułem A short overview of quantum computing and quantum machine learning.

Piotr rozpoczął od opisu podstaw teoretycznych i fizycznych komputerów kwantowych oraz różnic w stosunku do komputerów „klasycznych”.

Potem mieliśmy okazję usłyszeć o algorytmach i problemach, w których komputery kwantowe mogłyby być lepsze. Prezentacja zakończyła się przeglądem obecnego stanu badań nad architekturami tych komputerów oraz komerycyjnej oferty w tym zakresie.

Doskonałym uzupełnieniem prezentacji Piotra są poniższe artykuły:

Następne spotkanie już za dwa tygodnie. Zapraszamy!