62. spotkanie MLGdańsk – Jak sobie radzić z adnotacjami gdy eksperci są mało wiarygodni?

Po przerwie świątecznej i majówkowej przyszedł czas na kolejne spotkanie grupy, które odbyło się 13 maja 2019 roku.

Prelegentem był Łukasz Czekaj.

Prezentacja dotyczyła różnych zagadnień związanych z integracją etykiet pochodzących od wielu ekspertów. Opisany został problem zgodności między ekspertami i wiarygodności etykiet oraz metody ocena jakości eksperta i ich zastosowania w uczeniu maszynowym.

Dodatkowym aspektem wspomnianym na prezentacji było modelowanie „strefy komfortu” ekspertów oraz tworzenie „wirtualnego panelu”.

To wszystko Łukasz opisał w kontekście projektów dotyczącego analizy sygnału EEG w kontekście wykrywania padaczki.

Zapraszamy do zapoznania się ze slajdami ze spotkania oraz artykułem uzupełniającym:

Informujemy, że powracamy do normalnego rytmu spotkań – zapraszamy za dwa tygodnie!