55. spotkanie MLGdańsk – Deep Nets – What they have ever done for vision?

Ostatnie spotkanie grupy MLGdańsk w 2018 roku odbyło się 10 grudnia. 

Prelegentem był Sebastian Cygert, który zaprezentował nam osiągnięcia głębokich sieci neuronowych w dziedzinie wizji komputerowej.

Uczestnicy prezentacji mieli okazję zobaczyć co sieci do tej pory osiągnęły – np. wysoką skuteczność w zadaniach klasyfikacji – oraz co jest nadal wyzwaniem – przykłady mylące, branie pod uwagę kontekstu w zadaniach detekcji obiektów na obrazie etc.

Dodatkowo, Sebastian opisał ideę semantic part detection, która jest bardzo ciekawym pomysłem na poprawienie skuteczności sieci.

Prezentacja Sebastiana jest dostępna pod linkiem: Deep Nets – What they have ever done for vision?

Kolejne spotkanie naszej grupy odbędzie się już w roku 2019. Serdecznie zapraszamy!