47. spotkanie MLGdańsk – Intro to Generative Adversarial Networks

Spotkanie odbyło się 6 sierpnia 2018 roku, tradycyjnie na wydziale ETI PG.

Prelegentem był Andrea Zanetti. Jego prelekcja dotyczyła sieci GAN. Andrea przedstawił wstęp do tego zagadnienia, różne topologie tych typów sieci, oraz typowe wyzwania stające przed potencjalnymi użytkownikami i twórcami tego typu sieci.