31. spotkanie MLGdańsk – dobre praktyki #3

Na naszym spotkaniu w poniedziałek 6 listopada, Szymon Jessa kontynuował swoją prelekcję na temat dobrych praktyk w prowadzeniu i wykonaniu projektów Machine Learningowych.

Dziękujemy Szymonowi za wnikliwe przedstawienie problematyki projektów ML, przegląd literatury w tym zakresie, oraz jego komentarze i całą dyskusję.

Do zobaczenia za dwa tygodnie!