MLGdańsk meetings – calendar

Below is the MLGdańsk group schedule for 2021. The topics of our next meetings will be posted here, once they have been agreed.

Presentations and materials from previous meetings are available on the group’s repository: https://github.com/mlgdansk/meetings

If you are interested in presenting your topic, please contact us! Contact details can be found on the “About us” page.

DateTopic
2021.01.11 / 98Jakub Dziedzic
(NTNU Trondheim/Politechnika Krakowska)
Monitorowanie zachowań ludzi w budynkach
(in polish)
2021.01.25 / 99Mateusz Bogdański (Arla)
Ile mleka produkuje krowa? R w środowisku produkcyjnym.
(in polish)
2021.02.08 / 100100-spotkanie

Special guests from Digital Innovation Hub
https://dih4.ai/
(in polish)
2021.02.22 / 101Piotr Gawron (PAN IITiS)
Elementy kwantowego uczenia maszynowego
https://iitis.pl/pl/person/pgawron
(in polish)
2021.03.15 / 102Aleksander Obuchowski (radiato.ai)
Sztuczna inteligencja w medycynie na przykładzie rozpoznawania złośliwości guzów nerek
(in polish)
2021.03.29 / 103Przemysław Głomb (PAN IITiS)
Przetwarzanie obrazów hiperspektralnych – modele statystyczne i sieci neuronowe w trzech przykładach.
(in polish)
2021.04.12 / 104Tomasz Iżycki (dLabs)
Introduction to Deep Learning for Face Recognition
(in polish)
2021.04.26 / 105Tomasz Dołbniak (Intel)
Deep Learning od środka – na przykładzie nGraph i OpenVINO
(in polish)
2021.05.10 / 106Bartłomiej Borzyszkowski (ETI PG, Intel)
Neuromorphic computing w fizyce wysokich energii – zastosowania w CERN i LIGO
(in polish)
2021.05.24 / 107Michał Czubenko (ETI PG)
Inteligentny System Decyzyjny jako model procesów psychologicznych
(in polish)
2021.06.07 / 108Tymoteusz Cejrowski (smartula.eu)
O czym rozmawiają pszczoły? Uczenie maszynowe w kontekście monitorowania pasiek pszczelarskich
(in polish)
2021.06.28 / 109Paweł Rościszewski (ETI PG)
“Mój projekt potrzebuje 6 GPU do Wtorku, mamy jakieś dostępne?”, czyli jak organizować współdzielenie GPU z pomocą narzędzia TensorHive
(in polish)
2021.07.26 / 1106 lat MLGdańsk
2021.09.06 / 114Tom Merrit (Amazon)
TBD – speech synthesis
(in english)
2021.09.20 / 115Robert Różański
TBD
2021.10.11 / 116Agnieszka Mikołajczyk
TBD
2021.10.25 / 117
2021.11.08 / 118
2021.11.22 / 119
2021.12.06 / 120
(opcjonalnie)
2021.12.20 / 121