MLGdańsk meetings – calendar

Below is the MLGdańsk group schedule. The topics of our planned meetings will be posted here, once they have been agreed.

Presentations and materials from previous meetings are available on the group’s repository: https://github.com/mlgdansk/meetings

If you are interested in presenting your topic, please contact us! Contact details can be found on the “About us” page.

Plan for the beginning of 2022 (will be changed and updated shortly):

Date Topic
2022.01.24 / 118 online Michał Tadeusiak, Director of AI @ deepsense.ai
TBD
2022.02.07 / 119 online Amit Dua, sky gate
Machine learning applications in the healthcare sector (in English)
2022.02.21 / 120 online MLGdańsk – open floor session
2022.03.07 / 121 online prof. Tyll Krüger, Wroclaw Uni of Sci and Tech
Predicting the Unpredictable: Mathematical Models and the Covid 19 Pandemic (in English)
2022.03.21 / 122 online Filip Żarnecki, Michał Laskowski
What do we think about vacination against COVID-19 – Twitter feed analysis (in Polish)
2022.04.04 / 123 online MLGdańsk – open floor session
2022.04.25 / 124 online Wojciech Rosiński, ReSpo.Vision
Management and deployment of Deep Learning models (in Polish)
2022.05.09 / 125
online
Zatoichi
AI for autonomy of blind and visually impared people (in English)
2022.06.06 / 126 onlineMichał Marcińczuk (Samurai Labs)
Neuro-symboliczna sztuczna inteligencja w walce z cyberprzemocą w Internecie
(in polish)
2022.06.20 / 127Airspace Intelligence + MLGdańsk
Onsite meeting TBD
2022.07 / 128
2022.08 / 129
2022.09.05 / 130Ansgar Koene, EY
TBD (in English)
2022.09.19 / 131Daniel Korzekwa, Amazon
Modern speech synthesis and voice conversion techniques
Onsite meeting TBD
2022.10.03 / 132Francisco Pinto Santos, University of Salamanca
How to transform a notebook into a complete system (in English)
2022.10.17 / 133
2022.11.07 / 134
2022.11.21 / 135Adam Karwan, EY
RAI OSS Libraries (in English)
2022.12.05 / 136
2022.12.19 / 137

2021:

DateTopic
2021.01.11 / 98 online Jakub Dziedzic
(NTNU Trondheim/Politechnika Krakowska)
Monitorowanie zachowań ludzi w budynkach
(in polish)
2021.01.25 / 99 online Mateusz Bogdański (Arla)
Ile mleka produkuje krowa? R w środowisku produkcyjnym.
(in polish)
2021.02.08 / 100 online 100-spotkanie

Special guests from Digital Innovation Hub
https://dih4.ai/
(in polish)
2021.02.22 / 101 online Piotr Gawron (PAN IITiS)
Elementy kwantowego uczenia maszynowego
https://iitis.pl/pl/person/pgawron
(in polish)
2021.03.15 / 102 online Aleksander Obuchowski (radiato.ai)
Sztuczna inteligencja w medycynie na przykładzie rozpoznawania złośliwości guzów nerek
(in polish)
2021.03.29 / 103 online Przemysław Głomb (PAN IITiS)
Przetwarzanie obrazów hiperspektralnych – modele statystyczne i sieci neuronowe w trzech przykładach.
(in polish)
2021.04.12 / 104 online Tomasz Iżycki (dLabs)
Introduction to Deep Learning for Face Recognition
(in polish)
2021.04.26 / 105 online Tomasz Dołbniak (Intel)
Deep Learning od środka – na przykładzie nGraph i OpenVINO
(in polish)
2021.05.10 / 106 online Bartłomiej Borzyszkowski (ETI PG, Intel)
Neuromorphic computing w fizyce wysokich energii – zastosowania w CERN i LIGO
(in polish)
2021.05.24 / 107 online Michał Czubenko (ETI PG)
Inteligentny System Decyzyjny jako model procesów psychologicznych
(in polish)
2021.06.07 / 108 online Tymoteusz Cejrowski (smartula.eu)
O czym rozmawiają pszczoły? Uczenie maszynowe w kontekście monitorowania pasiek pszczelarskich
(in polish)
2021.06.28 / 109 online Paweł Rościszewski (ETI PG)
“Mój projekt potrzebuje 6 GPU do Wtorku, mamy jakieś dostępne?”, czyli jak organizować współdzielenie GPU z pomocą narzędzia TensorHive
(in polish)
2021.07.26 / 110 in person!Birthday – 5 years of MLGdańsk!
2021.09.06 / 111 online Tom Merrit (Amazon)
Low-resource expressive text-to-speech using data augmentation
(in english)
2021.09.20 / 112 online Robert Różański
Classification of Endometrial cancer using Machine Learning – podsumowanie projektu
(in polish)
2021.10.11 / 113 online Agnieszka Mikołajczyk
Mitigating bias with Targeted Data Augmentations (in polish)
2021.10.25 / 114 in personMLGdańsk “after hours”
Meeting at “Nowy Browar Gdański”
2021.11.08 / 115 online Marcin Bodych (MOCOS, Politechnika Wrocławska)
Model agentowy epidemii COVID-19 grupy MOCOS
(in polish)
2021.11.22 / 116 online Łukasz Czekaj
O badaniach klinicznych, telemedycynie i COVID-19
(in polish)
2021.12.20 / 117 online ML Gdańsk – podsumowanie roku i pogaduchy
ONLINE
(in polish)