Nasi prelegenci

Poniżej przedstawiamy krótkie sylwetki członków grupy MLGdańsk, którzy mieli okazję być również prelegentami podczas naszych spotkań.

Adam Brzeski
Inżynier uczenia maszynowego w CTA.ai oraz wykładowca na Politechnice Gdańskiej. Specjalizuje się w widzeniu komputerowym. Skoncentrowany na wdrażaniu metod sztucznej inteligencji w zastosowaniach komercyjnych. Naukowo zajmuje się analizą i przetwarzaniem obrazów medycznych. Zawsze otwarty na ciekawe projekty i przedsięwzięcia.

dr inż. Adam Karwan
Senior Data Scientist w Groupon Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w używaniu metod analiz danych w biznesie (pracował poprzednio w Jeppesen/Boeing, Samsung). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Związany naukowo oraz zawodowo z zagadnieniami sztucznej inteligencji, wizji komputerowej oraz uczenia maszynowego. Zapalony użytkownik R.

Na zdjęciu Piotr Chlebek
Piotr Chlebek
Inżynier oprogramowania i badacz w międzynarodowej korporacji, entuzjasta Delphi, aktywny uczestnik spotkań społeczności Machine Learning Gdańsk. Zawodowo zajmuje się technologiami przetwarzania mowy oraz uczeniem maszynowym. Ma przyznane 3 patenty. Lubi wyzwania i trudne problemy informatyczne.

dr Robert Różański
Obecnie rozwija system automatycznej analizy danych dla rolnictwa w firmie Microlabs. Doktoryzował się na Uniwersytecie Manchesterskim z Informatyki, gdzie zajmował się automatyzacją badań nad metabolizmem. Wcześniej studiował biotechnologię na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed i filozofię na UG.

 
Marcin Zadroga 
Data Scientist i programista.  Obecnie pracuje jako Big Data Developer w DNV GL. Specjalizuje się w tematyce analizy szeregów czasowych. Związany z projektami realizowanymi w chmurze Microsoft Azure. Zajmuje się sieciami neuronowymi w ramach doktoratu na Politechnice Gdańskiej.